Sosyal Sorumluluk

  • Portfolio Image

Sosyal Sorumluluk

Modern bir toplumun temeli için verimli, kârlı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle, ekonomiye ve topluma değer katan projeler yaratan Merko Yapı, kurumsal sorumluluk projeleriyle de aynı yaklaşımla hareket ediyor.

Kurumsal anlayışımız, verimliliğe odaklı, riskleri önceden tespit ederek önleyici yaklaşımlar geliştiren bir anlayıştır. İş yapış biçimimiz, tüm kaynaklarımıza bakış açımız bu odaktan hareketle şekilleniyor. Tüm çalışmalarımızda, sınırlı kaynakları etkin bir şekilde değerlendirmek ve sürdürülebilirlik yaklaşımı içinde kalıcı değerler üretebilmek amacındayız. Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak bir yandan sorumlu işletmeciliğin bir gereğiyken diğer yandan da sorumlu vatandaşlık görevimiz. Topluma olan sorumluluğumuzu kurulduğumuz günden bu yana eğitim, kültür sanat, spor gibi farklı alanlarda desteklediğimiz projeler ile yerine getirmekteyiz.

Bu dünyanın bize sunduğu her türlü kaynağı kullanırken özenli davranmayı dünyaya, çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması olarak görüyoruz.

scroll up